KIEDY

PROFESJONALNE SZKOLENIE

7 czerwca 2019

10:00 - 17:00

POZNAŃ / SALEOMEGA.pl

ul. Dąbrowskiego 79a

GDZIE

Identyfikacja ryzyka nadużyć, procedury prewencyjne, audyt compiliance

NOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Zobacz więcej »
Zapisz się »

O szkoleniu

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nakłada na przedsiębiorców kary od 30 tys. do nawet 60 mln zł. Rewolucyjne zmiany wejdą w życie lada moment. Przedsiębiorca odpowie nie tylko za błędy wynikające z umyślnego działania lub jego zaniechania, ale też za brak procedur prewencyjnych w firmie czy brak osoby, która czuwałaby nad przestrzeganiem w organizacji nowych przepisów.


Tylko wdrożenie zawczasu odpowiednich mechanizmów oraz procedur umożliwi firmom uniknięcie sankcji i odpowiedzialności karnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się...

 • jak przeprowadzić analizę ekspozycji swojej firmy na ryzyko odpowiedzialności karnej
 • za czyje działania i w jakim zakresie może zostać ukarany podmiot zbiorowy
 • jak przygotować audyt wewnętrzny, który pozwoli wykryć nie tylko konkretne nadużycia, ale pomoże zidentyfikować osoby za nie odpowiedzialne
 • jak zweryfikować procedury i systemy kadrowe w firmie w kontekście ich zgodności z nowymi przepisami
 • jakie są możliwości zabezpieczenia interesów organizacji oraz jej odpowiedzialności karnej
 • jak zaprojektować, wdrożyć i zapewnić obsługę kanałów anonimowego informowania w firmie, mając na uwadze nie tylko obowiązki, ale też ograniczenia,

... zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Program szkolenia

Kontakt:

Email biuro@explanator.pl

Tel. +48 (61) 855 01 12 Fax +48 (61) 855 00 78

http://www.explanator.pl

 • zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • katalog sankcji
 • funkcjonowanie dotychczasowych przepisów
  w praktyce

1. Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:


 • pojęcie podmiotu zbiorowego oraz czynu zabronionego
 • zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony
 • kiedy zaniechanie działania jest czynem zabronionym
 • odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza podmiotów zbiorowych
 • pojęcie sygnalisty oraz odpowiedzialność podmiotu zbiorowego związana z działaniami wobec sygnalistów
 • Jak zaprojektować, wdrożyć i zapewnić obsługę firmowych kanałów anonimowego informowania
 • kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych – case studies
 • zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu zbiorowego

2. Nowy model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

 • podstawowe zasady dotyczące postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • przebieg postępowania
 • postępowanie w sprawie odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej podmiotu zbiorowego
 • stosowanie zarządu przymusowego w ramach postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • rodzaje środków zapobiegawczych i podstawy ich stosowania
 • podstawy stosowania zabezpieczenia majątkowego
 • praktyczne wskazówki, jak analizować polisy ubezpieczeniowe
 • warunki zaniechania ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy

3. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego:

 • analiza ekspozycji firmy na ryzyko odpowiedzialności karnej za czyny zabronione etap po etapie
 • audyt compliance – gotowa procedura identyfikacji obszarów działalności szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
 • lista kontrolna do wdrożenia systemu compliance w przedsiębiorstwie
 • wzorcowe, rekomendowane rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance - case studies

4. Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością:

Wykładowca | Trener

Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Poza wsparciem klientów indywidualnych zajmuje się także kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Absolwent prawa i podyplomowych studiów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Upadłościowym w Poznaniu. Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz Zastępcy Lidera Sekcji Legislacyjnej Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Jest wykładowcą i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa. Stały współpracownik licznych czasopism branżowych.

Jakub Antkowiak

Dlaczego warto wziąć udział?

Gwarancja jakości

Nad programem i przebiegiem szkolenia czuwają zespoły redakcyjne magazynów „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz „Finanse + Controlling”

Współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy mają doświadczenie praktyczne; nasz prelegent od lat wspiera redakcje i udziela odpowiedzi na pytania czytelników

Doświadczony prelegent z wymiernymi sukcesami

Połączenie teorii z praktyką

Każde szkolenie prowadzimy wg schematu: wiedza praktyczna + ćwiczenia + konsultacje z prelegentem

Zestaw materiałów szkoleniowych

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów omawiających najważniejsze punkty szkolenia oraz listy kontrolne, które będą pomocne w przeprowadzeniu audytu compliance oraz wdrożeniu kanałów anonimowego informowania w firmie

Certyfikat udziału w szkoleniu

Formularz

zgłoszeniowy:

Email biuro@explanator.pl

Telefon +48 (61) 855 01 12

Fax +48 (61) 855 00 78

www.explanator.pl

Zapisuję się »

KONTAKT

CENA SZKOLENIA

799zł

GDZIE

POZNAŃ / SALEOMEGA.pl

ul. Dąbrowskiego 79a

KIEDY

7 czerwca 2019

10:00 - 17:00

Zapisz się już dziś!